UNIVERSITY OF NORTHEN BRITISH COLUMBIA-CANADA

Trường đại học Northern British Columbia tại Canada nằm trong top 4% các trường đại học hàng đầu thế giới

1. Đôi nét về trường
  University of Northern British Columbia (UNBC) là trường đại học công lập thành lập năm 1990 tại Prince George, British Columbia, Canada. Trường có tổng số hơn 4500 sinh viên với tỉ lệ sinh viên, gi&T.0,heigh t; Học bổng Canada c, '#000s'#00\aaaaiaaang C ham a chư "s-rì cđào o cử nhânaaaaaaaaaaaaaav sauaaaaaaaaaaaaa. &T.0aaang C đá cgiá maat mPrin t; úi t C v>

"prom-overlay938"iv class=527"rưCanada. Trường có tổng số hơn 450m 1990 t. Trư4. C ngaaaaaaaaaaa TrưCanada. Trường có tổng số hơn 450m 1990 t6. Chi phíColumbia, Canada. Trường có tổng số hơn 450+ phí: 18 246CAD Canada. Trường có tổng số hơn 450+S chohtttaphí: 10 n CAD TrưCanada. Trường có tổng số hơn 450m 1990 tLIÊN DU C NG NG C À ƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍColumbia, ng right"> _exposed_sh . Trư (HES) : "right"> em . Trưem Đă ký0tư n mef=naphí: /a> l title=""> -ma{"hen : -u
overlay 00% numpost 5pan data-/li> > 4 sm-6 xs-6ss="main-menu inline-block text-right">item1.jpg" alt="" title="" />
v>
iv>
e="">Thông tin trườnref=
UNIVERS
 • ="text-align: l 67a
  n hệ
 • h3m troni-g top 4ck="window.open(this.href, 'div id="cth">
  hệ e="">Thông tin trườn="">TUMBIA-CANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4 sm-6 xs-6ss="main-menu inline-block text-right">item1.jpg" alt="" title="" />
  v>
  n hệ iv>
  Thông tin trườnref=

  UNIVERS
 • ="text-align: l ighaang C Ba Giáo dục trong> aaaaaan
  n hệ
 • h3m troni-g top 4ck="window.open(this.href, 'div id="cth">
  hệ e="">Thông tin trườn="">TUMBIA-CANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4 sm-6 xs-6ss="main-menu inline-block text-right">item1.jpg" alt="" title="" />
  v>
  iv>
  e="">Thông tin trườnref=
  UNIVERS
 • ="text-align: l .ass="breadcrumbs">
  n hệ
 • h3m troni-g top 4ck="window.open(this.href, 'div id="cth">
  hệ e="">Thông tin trườn="">TUMBIA-CANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4 sm-6 xs-6ss="main-menu inline-block text-right">item1.jpg" alt="" title="" />
  v>
  iv>
  Thông tin trườnref=
  UNIVERS
 • ="text-align: l
  n hệ
 • h3m troni-g top 4ck="window.open(this.href, 'div id="cth">
  hệ e="">Thông tin trườn="">TUMBIA-CANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4 sm-6 xs-6ss="main-menu inline-block text-right">item1.jpg" alt="" title="" />
  v>
  iv>
  Thông tin trườnref=
  UNIVERS
 • ="text-align: l xãaaaaia ya hóa, chư "s-rì caaaaaag h ,aaaa ca; đào o em haaaaachuy"> gia...ass="breadcrumbs">
  n hệ
 • h3m troni-g top 4ck="window.open(this.href, 'div id="cth">
  hệ e="">Thông tin trườn="">TUMBIA-CANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4 sm-6 xs-6ss="main-menu inline-block text-right">item1.jpg" alt="" title="" />
  -is -HEN B < ro-thumb"> "> -is -HEN B n hệ iv>
  -is -HEN B < alse; ISLAND hàLEGE- class="clea n hệ e="">Thông tin trườnref=
  -is -HEN B <
  -is -HEN B

  UNIVERS
 • ="text-align: l bởiachíaaapref= cb>
 • h3m troni-g top 4ck="window.open(this.href, 'div id="cth">
  -is -HEN B <
  hệ e="">Thông tin trườn="">TUMBIA-CANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4 sm-6 xs-6ss="main-menu inline-block text-right">item1.jpg" alt="" title="" />
  ro-thumb"> v>
  n hệ iv>
  Thông tin trườnref=

  UNIVERS
 • ="text-align: l
 • h3m troni-g top 4ck="window.open(this.href, 'div id="cth">
  hệ e="">Thông tin trườn="">TUMBIA-CANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4 sm-6 xs-6ss="main-menu inline-block text-right">item1.jpg" alt="" title="" />
  v>
  Thông tin trườnref=
  UNIVERS
 • ="text-align: l
  n hệ
 • h3m troni-g top 4ck="window.open(this.href, 'div id="cth">
  hệ e="">Thông tin trườn="">TUMBIA-CANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNe="">Thông tine="">Thông tine 4 s baai-han">Du hrer/sharer.phor-box cate-box rfix"> rfix"> rfix"> "> rfix"> rfix"> rfix"> rfix"> rfix"> "> "pro-gallery"> ry"> er/sharer.phor-box post-box .edu.vn/storthis.href, 'div id="cth">

  .edu.vn/storthis.href, 'div id="cth">
  <-qua-taĐ
  <-qua-taĐ
  .edu.vn/storthis.href, 'div id="cth">
  e="">Thông tin trườolum 3 xs-4 fpener- 3 fpener- wowsg
  e="">Thông tin trườolum 3 xs-4 fpener- 4 fpener- wowsg
  e="">Th>
   socket > < < rows="text">

   Copyrclas © 2018haanadah cth hk="o.,ltd.ass="br All rclass reserved.aspss="container"> < sm-6

   cnvv cl >CNVv caspss="container">
    refEnd FpenerMBIA Thông tine ccoc-alo-ph-circop-fils.hc="">Thông tine ccoc-alo-ph- -circop 4 a e"> ng i ="ฉ 450mss="breadcrumbs"> ://h c="">Thôngc="">ThôngcrefDat lich-BIA-CAN< clas lich hông tine in-dai-han">Du học a> #"> modal"> ader-ma#dk-modal">"> them default/ ets v> ph e-detail"> aanada t l Tư nmss="breadcrumbs"> ://h c="">T hôngc="">ThôngcrefModal-BIA-CAN< clas k-modal"> modalng dismi modal", ng i ="񍑐mss="br callba

  5 namev came bhttp=cho HES5 namev ques
  form e="">Thông tin trườn="">T
  Thôngc="">Th Layer =/div> Layer || [];hôfun> $zopim||(fun>rset","utf-8"); $.s falsv2.zopimre', ?625m6wxaDEM2MZTqFqZamZMElf8ATohW";z.t=+new Date;$. typt tr/javascript ;e-darentNode.insertBefore($,e)})(docuew'),"script ); msscriptIA refEnd Zendesk Chat ScriptMBIAA